Program "RYŚ" - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii

Kiedy można skorzystać z dofinansowania
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

Kto może skorzystać z programu
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.


Schemat kolejności działań dofinansowywanych w programie "Ryś"

schemat kolejności działań programu RYŚ


Podstawowe zasady dofinansowania:

 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • mmaksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.


 • Pełna treść programu „Ryś”
  Treść programu priorytetowego "RYŚ"
  Więcej informacji na sam temat programu "Ryś" pod tym linkiem!!


  Zakres pomocy firmy PURIZOL w uzyskaniu dofinansowania

  Co jestśmy w stanie dla Państwa zrobić:
  Część papierkowa:
 • Wykonanie oceny energetycznej budynku przed oraz po realizacji przedsięwzięcia - Z tego względu, że oceny energetyczne przed jak i po termomodernizacji są konieczne do ubiegania się o dofinansowanie (oceny te podlegają 100% zwrotowi poniesionych na nie kosztów). W firmie PURIZOL stworzyliśmy stanowisko które wykonuje tego typu oceny. Oceny podpisywane są przez uprawnioną osobę należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dociepleniem dachu/stropodachu
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
 • Część wykonawcza:
 • Wykonanie termoizolacji:
  - dachu lub stropodachu
  - ścian zewnętrznych
  - stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogą na gruncie
 • Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapraszamy do zapoznaia się z oferowanymi przez nas njwyższej jakości centralami wentylacyjnymi.

 • UWAGA! Połączenie termoizolacji dachu z termoizolacją ścian oraz wymianą stolarki drzwiowej i okiennej umożliwaia otrzymanie dofinansowania w wysokości 40% poniesionych na ten cel kosztów.

  Jak to wykląda od kwestii finansowej:
  Załóżmy, że mamy budynek o powierzchni 140m2 w tym:
 • powierzchnia dachu 140m2
 • powierzchnia okien, drzwi, bram 35m2
 • powierzchnia ścian zewnętrznych 205m2

 • Przy założeniu średnich kosztów na wykonanie termomodernizacji zgodnych z wytycznymi programu "RYŚ", koszt termomodernizacji domu wyniesie 60tys zł + 1tys zł za ocenę energetyczną budynku. Z tego 40% tej czyli 24tys + 1tys = 25tys zł zostanie nam oddane w postaci dofinansowania. W sumie zostanie nam do pokrycia 36tys zł, które należy uzyskać w drodze kredytowania od jednego z banków biąrocego udział w programie "RYŚ".

  Zakładając, że budynek przed termomodernizacją wykazywał zapotrzebownia na ciepło na poziomie 280kWh/m2rok a po termomodernizacji 50kWh/m2rok pozostaje nam w kieszenie 82% kosztów poniesionych wcześniej na ogrzenie domu. Czysty zysk!

  W razie pytań prosimy o kontak telefoniczny bądź emailowy. Zakładka KONTAK