VADEMECUM INWESTORAPRZYGOTOWANIE PODDASZA POD NATRYSK PIANKI POLIURETANOWEJ


1. Prawidłowe ocieplenie dachów
Najczęściej rozpatrujemy dwa typy dachów do izolacji:

ocieplenie_podddasza_nieuzytkowego_pianka • Dachy skośne z poddaszem nieużytkowym – dachy nad poddaszem nieużytkowym, pełniącym rolę strychu. Izolacja termiczna jest rozłożona na stropie. Na połaci dachowej znajdują się jedynie warstwy odwadniające. Wentylacja jest wyprowadzona przez otwory w ścianach szczytowych i pod kalenicą. Ruch powietrza powstaje wskutek oddziaływania wiatru (parcie i ssanie) oraz różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wentylacja nie powinna nadmiernie oziębiać poddasza. Wentylacja jest konieczna w tego typu konstrukcji ze względu na możliwość powstania wykroplenia pary wodnej pod membraną. Dodatkowo w okresie letni chłodzi poddasze.

• Dachy skośne z poddaszem użytkowym – prawidłowe rozwiązanie poddasza użytkowego wymaga starannego zaprojektowania termoizolacji, gdyż połać dachowa jest przegrodą chroniącą wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi. Na ocieplone połacie dachowe składa się szereg warstw, z których każda pełni określoną rolę:
- warstwa zewnętrzna, odprowadza z połaci wodę opadową,
- wentylowana szczelina powietrzna pozwala na przepływ powietrza pod pokryciem dachowym, od okapu po kalenicę,
- warstwa izolacji termicznej, która stanowi ocieplenie wypełniające przestrzeń między krokwiami,
- izolacja paroszczelna z foli polietylenowej zapobiega kondensacji pary wodnej w warstwie ocieplenia
- płyty gipsowo-kartonowe lub boazeria drewniana, będąca poszyciem wewnętrznym.
ocieplenie_poddasza_uzytkowego_pianka


2. Prawidłowa wentylacja połaci dachowej
We współczesnych dachach stosuje się dwa rozwiązania:

wentylacja_dwukanalowa • wentylacja dwukanałowa - w konstrukcjach, w których warstwa wstępnego krycia jest wykonana z materiałów hydroizolacyjnych (nieparoprzepuszczlnych) ułożonych na pełnym deskowaniu lub z folii o niskiej paroprzepuszczalności.
Nie zaleca się natryskiwania pianki bezpośrednio na deskowanie, ze względu na zastosowanie warstwy nie paroprzepuszczalnej na deskowaniu. Prawidłowym rozwiązaniem jest wykonanie drugiej szczeliny wentylacyjne z membrany wysokoparoprzepuszczalnej, między deskowaniem a pianką.
wentylacja_jednokanalowa • Wentylacja jednokanałowa – przepływająca przez połać dachu para wodna usuwana jest na zewnątrz przez powietrze przepływające w jednej szczelinie. Wyeliminowanie drugiej szczeliny możliwe jest w przypadku zastosowania jako warstwy wstępnego krycia membrany wysokoparoprzepuszczalnej.
Piankę można natryskiwać bezpośrednio na powierzchnię membrany.


3. Zabudowa poddasza płytami gipsowo-kartonowymi
Przed natryskiem pianki poliuretanowej należy zamontować wieszaki (grzybkowy lub ES), pod montaż profili stalowych. Montujemy same wieszaki bez profili.

zabudowa_poddasza_plytami_kg_pianka • Wieszak grzybkowy mimo konieczności dokładnego rozmieszczenia na krokwiach w pierwszej fazie montażu, rekompensuje nam straty czasu w trakcie zakładania profili stalowych (montujemy się je na wcisk). Wieszaki grzybkowe zapewniają dodatkowo lepszą sztywność konstrukcji w porównaniu do ES.
zabudowa_poddasza_ES_plytami_kg_pianka • Wieszaki ES z początku montuje się szybciej, jednak dochodząc do montażu profili należy stosować specjalne wkręty montażowe co jest dość czasochłonne.
Należy również pamiętać o konieczności zastosowania paroizolacji. Jest to nasz główny ogranicznik przepływu pary do konstrukcji dachu. Folię montuje się na taśmę dwustronnie przylepną między profilem a płytą GK.


Literatura: - Vademecum Projektanta - Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych – dr inż. Przemysław Markiewicznatrysk pian poliuretanowych