Wykorzystanie pianki natryskowej przy fundamentach z zamarzniętego gruntu.

piana na fundamencie

Wykorzystanie pianki natryskowej przy fundamentach z zamarzniętego gruntu.

Inżynierowie z amerykańskiego instytutu badawczego Cold Climate Research HousingResearch Center, którzy zajmują się poszukiwaniem i badaniem nowoczesnych rozwiązań usprawniających sposób budowy domów w zimnych rejonach Ziemi, znaleźli sposób na poprawienie warunków mieszkaniowych na Alasce poprzez wykorzystanie pianki poliuretanowej.

Na Alasce przez większą część roku grunt jest zamarznięty co uniemożliwia prace budowlane i wykonanie posadowienia budynków. Prace ziemne prowadzone są tam jedynie w okresie lata, kiedy następuje odwilż. Grunt wtedy staje się mokry, nawodniony i przez to niestabilny. Posadowienie budynków w takich warunkach jest niebezpieczne dla konstrukcji.

Pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest wykorzystanie wiecznej zmarzliny jako naturalnego fundamentu. Problemem pozostaje ciepło przekazywane z budynku do gruntu poprzez podłogę i rozmrożenie go. Budynek zatem należy izolować od zamarzniętego gruntu np. poprzez wyniesienie podłogi ponad teren na znaczną wysokość poprzez budowę specjalnej konstrukcji stalowej lub drewnianej, która pochłania duże koszty nie tylko realizacyjne ale również konserwatorskie.

Amerykańscy inżynierowie zdecydowali się na wykorzystanie pianki natryskowej do izolacji podłogi budynków stawianych na zamarzniętym gruncie. Dzięki swojemu niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła pianka poliuretanowa zapobiega rozmrażaniu gruntu oraz utracie ciepła ogrzewania budynku. Dodatkowo dzięki swoim parametrom zapewnia szczelną warstwę chroniącą przed przenikaniem wilgoci. Pianki poliuretanowe słyną z najwyższej jakości właściwości izolacyjnych dla materiałów stosowanych w budownictwie oraz wysokich parametrów wytrzymałościowych , dlatego doskonale znajdują swoje zastosowanie w tak trudnych warunkach pogodowych jakie panują na Alasce.

Jednym ze sposobów na posadowienie budynku na wiecznej zmarzlinie jest ułożenie geowłókniny na gruncie, a następnie ułożenie na niej warstwy żwiru. Obszar tak przygotowanej powierzchni powinien wykraczać poza obrys budynku ze znacznym naddatkiem.Na warstwę żwiru układana jest kolejna warstwa materiału geotekstylnego, która to będzie stanowić podłoże dla pianki natryskowej. Na tak przygotowanym podłożu następnie układa się ruszt stalowego lub drewniany, który dalej będzie stanowić konstrukcję pod podłogę budynku. Pomiędzy legary podłogowe natryskuje się piankę poliuretanową, która szczelnie wypełnia przestrzenie między elementami konstrukcyjnymi.rozpoczęcie natrysku piany pur

Dzięki swoim parametrom izolacyjnympianka natryskowa poprawia komfort użytkowników oraz utrzymuje stabilność podłoża. Szczelność izolacji zapobiega wnikaniu wilgoci w ściany, a w dalszej mierze zapobiega powstawaniu pleśni i zgnilizny.natrysk piany na folię

Możliwość wykorzystania natryskowej pianki poliuretanowej przy wznoszeniu budynków na Alasce, oprócz znacznego ograniczenia utraty ciepła z budynku, daje dodatkowe korzyści, ponieważ po rozpyleniu rozszerza się do 30 razy w stosunku do oryginalnego rozmiaru, co znacznie zmniejsza koszty transportu.Izolacje PURIZOL Pianka poliuretanowa 509116818 Warszawa 30-100zł
5 out of 5 stars - 123 votes
Autor:
Data publikacji: