Porównanie Dostępnych Natryskowych Pianek Poliuretanowych Otwartokomórkowych

Porównanie pianek poliuretanowych

Porównanie Dostępnych Na Polskim Rynku Pianek Poliuretanowych Natryskowych.

Dzisiejszy post jak sam tytuł wskazuje dotyczyć będzie porównania Aprobat Technicznych najpopularniejszych w sprzedaży na terenie Polski pianek PUR Otwartokomórkowych.Właœciwoœci Selection 500 Ekoprodur S0310 Purex NG0810 ICYNENE H2Foam LITE FOAM-LOK 500 Izopianol 03/10 N Uwagi
Gęstoœć pozorna, kg/m3 10,5 ± 10 % 8,1 ± 10 % 7,5 ± 10 % 8,3 ± 10 % 8,4 ± 10 %
Nasiąkliwość wodą po 24 h, przy cz궜ciowym zanurzeniu, kg/m2 ≤ 10 ≤ 9 brak informacji brak informacji ≤ 25 Im mniej tym lepiej
Nasiąkliwoœść wodą przy częœciowym, krótkotrwałym (24 h) zanurzeniu, kg/m2 brak informacji ≤ 0,35 ≤ 0,5 ≤ 0,3 brak informacji Im mniej tym lepiej
Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp. + 70 o C i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:
- długoœci i szerokoœci ≤ 5 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 1,0
- gruboœci (kierunek wzrostu pianki w formie) ≤ 5 ± 0,05 ± 3,0 ± 0,06 ± 1,0 Im mniej tym lepiej
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa ≥ 4 ≥ 10 ≥ 5,5 ≥ 6 ≥ 9
Wytrzymałoœć na rozcišganie, kPa ≥ 20 ≥ 31 ≥ 18 ≥ 17 ≥ 18
Przyczepnoœć pianki do podłoża z płyty paŸdzierzowej, kPa, ≥ 10 brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji Im więcej tym lepiej
Przyczepnoœć pianki, kPa, do podłoży z:
- drewna brak informacji ≥ 22 ≥ 33 brak informacji brak informacji
- płyty wiórowej brak informacji ≥ 19 ≥ 33 brak informacji brak informacji Im więcej tym lepiej
- płyty gipsowo-kartonowej brak informacji ≥17 ≥ 33 brak informacji ≥ 9
Wartośœć obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła λ obliczeniowe W/(m-K), 0,04 0,038 0,038 0,038 0,039 Im mniej tym lepiej
Średnia wartoœść współczynnika oporu dyfuzyjnego (µ) 11 7,5 1,71 3,3 5
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 brak informacji
Koszt natrysku 20cm izolacji 66-70zł netto 54zł netto 52zł netto 75-80zł netto
Gdzie można zamówić Demilecusa.pl Purizol.pl Purizol.pl Icynene.pl Honter.pl Purizol.pl


Z powyższej analizy jasno wynika, że polskie pianki EKOPRODUR S0310, PUREX NG0810NF oraz IZOPIANOL 03/10n wypadają świetnie a nawet lepiej w stosunku do zagranicznych produktów, przy znacznie niższej cenie za m2.

Powyższe porównanie opiera się na dostępnych Aprobatach Technicznych na stronach sprzedawców.


Autor:
Data publikacji:
Średnia ocena
Ocena: 10
Najlepsza ocena: 10
Najgorsza ocena: 7
Liczba: 54