Porównanie Dostępnych Natryskowych Pianek Poliuretanowych Otwartokomórkowych

Porównanie pianek poliuretanowych

Porównanie Dostępnych Na Polskim Rynku Pianek Poliuretanowych Natryskowych.

Dzisiejszy post jak sam tytuł wskazuje dotyczyć będzie porównania najpopularniejszych w sprzedaży na terenie Polski pianek PUR Otwartokomórkowych. Porównanie zostało wykonane na podstawie dostępnych kart technicznych oraz deklraracji własciwości urzytkowych produktów.Właściwości Jednostka PolychemSystems (Polska) Purinova (Polska) Synthesia Technology (Hiszpania) PccProdex (Polska) Soudal (Belgia) Asteco (Czechy) Icynene (USA)
PUREX NG-0808NF-B2 PUREX NG-0810NF-P Purios E Purios ET Poliuretan Spray
S-OC-008E
Poliuretan Spray
S-OC-006
Ekoprodur S0310/E Ekoprodur S0310 Soudafoam SPF O2 Soudafoam SPF O2 PURTECO PSO 6 PURTECO PSO 7 H2Foam Lite
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda – wartość deklarowana W/mK 0.037 0.038 0,037-0,039 0,037-0,039 0,038 0.038 0.038 0,038 0,038 0,037 0,038 0,038
Gęstość pozorna kg/m3 7-10 7-10 9-12 7-12 7-10 7 >7 >7 7 8 8-10 7-10 6-8
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 3-4 3-4 6.55 <5,47 >5 >5 3 3 5,26 2-5 4,6 4 3,3
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg
EN 13501-1 dla pianki bez okładzin
- E F E F E F E F E F E F E
Palność wg DIN 4102 - B2 B3 B3
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla
pianki pokrytej okładziną z płyt gipsowokartonowych stosowanej bez podkładu albo na podkładzie palnym lub niepalnym wg EN13501-1
- B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0
Odporność na grzyby pleśniowe wg CUAP nr
12.01/21:2007 aneks B (w wariantach
zarówno bez jak i po spryskaniu zarodnikami
grzybów pleśniowych wg EN ISO 846)
- 0 (brak widocznego wzrostu
grzybni)
0 (brak widocznego wzrostu
grzybni)
0 (brak widocznego wzrostu
grzybni)
0 (brak widocznego wzrostu
grzybni)
Nasiąkliwość wodą przy cz궜ciowym krótkotrwałym (24h) zanurzeniu (pianka bez naskórka), wg EN 1609 (metoda A) kg/m2 6-12 14-22 <16 <16
Nasiąkliwość wodą przy częściowym krótkotrwałym (24h) zanurzeniu (pianka z naskórkiem), wg EN 1609 (metoda A)
kg/m2 0,12 <0,85 <0,85 0,132 0,132 0,3
Nasiąkliwość wodą przy częściowym krótkotrwałym (24h) zanurzeniu (pianka bez naskórka), wg EN 1609 (metoda B) kg/m2 <7,5 <7,7 1,38 1,31-1,38
Przyczepność do wyrobów drewnopochodnych
i płyt gipsowo-kartonowych wg EN 1607
kPa min.35
Stabilność wymiarów wg PN-EN 1604 po 48h
 +80°C bez określonej wilgotnośc
 +70°C , 90% wilg. wzgl.
% maks 1,5 maks 1,5
% maks 3 maks 3 <4 <4 <4 <4
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu
względnym
kPa <10 6 <10 >5 >6
Jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw wg EN ISO 11654 - 0,50(LH) 0,50(LH)
Klasa pochłaniania dźwięku wg EN ISO
11654
- D D
Izolacja akustyczna 195 mm + płyta
gipsowo-kartonowa
grubość 1x13mm
dB 44 44
Opis właściwości dźwiękochłonnych wg VDI 3755/2000 - Materiał absorbujący dźwięk Materiał absorbujący dźwięk
Wytrzymałość temperaturowa °C Maks 100 Maks 100
Atest Higieniczny PZH - Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest
Średni przedział cenowy dla grubości 20cm zł/m2 52-56 50-54 52-56 50-54 60-64 56-60 52-56 50-54 - - 56-58 54-56 68-74


Z powyższej analizy jasno wynika, że polskie pianki wypadają świetnie a nawet lepiej w stosunku do zagranicznych produktów, przy znacznie niższej cenie za m2.

Powyższe porównanie opiera się na dostępnych Dokumentacjach Technicznych na stronach sprzedawców.


Izolacje PURIZOL Pianka poliuretanowa 509116818 Warszawa
5 out of 5 stars - 123 votes
Autor:
Data publikacji: