Porównanie izolacji pian z otwartymi komórkami i zamkniętymi komórkami

Poznaj swoje opcje


Zarówno pianka natryskowa o zamkniętych komórkach, jak i izolacja z pianki z otwartymi komórkami mogą być skutecznie stosowane w komercyjnych projektach budynków, aby umożliwić budynkowi osiągnięcie efektywności energetycznej i stałej wydajności. Po nałożeniu, izolacja z otwartymi komórkami zapewnia korzyści w zakresie wydajności, które różnią się od właściwości pianki z zamkniętymi komórkami stosowanej na zewnątrz.

Zastosowania zewnętrzne pianki z zamkniętymi komórkami


• może być stosowany w bardzo niskich temperaturach
• zwiększa wytrzymałość ścian oraz odporność na uderzenia
• idealny do ciągłych rozwiązań izolacyjnych
• wyższa wartość R * - łatwiejsze spełnienie wysokich wymagań wartości R * przy mniejszej grubości izolacji
• niska przepuszczalność pary wodnej

Zastosowania wewnętrzne pianki z otwartymi komórkami


• może być zainstalowany przy znacznie niższym koszcie i docelowy dla tej samej określonej wartości R *
• może osiągnąć większą wartość R *, jeśli nie jest ograniczona przestrzenią
• niska przepuszczalność pary wodnej
• niższe zużycie surowców / zasobów
• elastyczna - odporna na ruchy konstrukcji drfewnianej
• bariera powietrzna + materiał izolacyjny

Tabela porównawcza


Właściwości Piana
Otwartokomórkowa
Piana
Zamkniętokomórkowa
Izolacja termiczna + bariera powietrzna
Bariera dla pary
Przepuszczalnośc pary ograniczone
Wzmocnienie konstrukcji
Jest źródłem pożywienia dla pleśni
Brak skurczu materiału w czasie
Możliwość uszkodzenia przez wodę
Możliwość wypaczenia konstrukcji
Brak osiadania i zagęszczania izolacji
Tłumi dźwięki
100% wodoszczelna
Spełnia wymagania dla produktów
o korzystnym wpływie na środowisko
Zawiera definicję materiału
szybko odnawialnego
Czynnik spieniający woda woda, substancja chemiczna
Zastosowanie wewnętrzne wewnętrze, zewnętrzne
Koszt $ $$$


* R - opór cieplny materiału.

natrysk pian poliuretanowych