opór cieplny pianki poliuretanowej

Wymagania techniczne izolacyjności przegród zewnętrznych


W związku z wprowadzaniem nowych zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, w tym przypadku zmiana współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. Każdy nowo budowany budynek winien spełniać poniższe paramatry izolacyjności termicznej.

Tabela wymagań izolacyjnośći termicznej przegród:
Lp. Rodzaj przegrody Współczynnik przenikania ciepła Umax
od 1 stycznia 2014r. od 1 stycznia 2017r. od 1 stycznia 2021r.
1 Ściany zewnętrzne 0,25 0,23 0,20
2 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,20 0,18 0,15
3 Podłogi na gruncie 0,30 0,30 0,30
4 Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwieralne 1,30 1,10 0,90
5 Okna połaciowe 1,50 1,30 1,10
6 Drzwi w przegrodach zewnętrznych 1,70 1,50 1,30


Wykres doboru grubości izolacji pianki poliuretanowej w zależności od wymagań stawianym budynkowi


Jednym z zadań architekta i inwestora jest dobór odpowiedniej grubości izolacji w zależnośći o typu energoszczędności bydynku, który projektujemy lub już budujemy. W tym celu została przygotowana tabela z naniesionymi wymaganiami Izolacyjności termicznej przegrody typu dach lub stropodach:

Tabela doboru grubości izolacji w zależności od wymagań stawianym budynkowi

natrysk pian poliuretanowych