program czyste powietrze

Program "CZYSTE POWIETRZE"

Pod numerem 22 45 95 955 została uruchomiona ogólnokrajowa infolinia dot. programu „Czyste powietrze” Od 29 lipca 2019 r. przy realizacji Programu mogą współpracować także gminy, które podpisały odpowiednie porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Lista współpracujących gmin znajduje się na stronie właściwego WFOŚIGW

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania

• Dotacja
• Pożyczka

Kwota dofinansowania

• Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
• Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
• Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

• Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
• Docieplenie przegród budowlanych.
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
• Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
• Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Maksymalna kwota dotacji Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.Jakie zadania firma PURIZOL możemy wykonać dla ciebie z programu czyste powietrze, które podlegają dotacji:1) Zakup i montaż nowego źródła ciepła
• pompa ciepła powietrzna

5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące
• Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu
• Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu
• Ocieplenie dachu/stropodachu
• Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym
• Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną
• Ocieplenie podłogi na gruncie
• Ocieplenie ścian wewnętrznych

6) Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych)
• okna/ drzwi balkonowe
• okna połaciowe/ okna o powierzchni do 0,5m2
• przegrody przeźroczyste nieotwieralne

7) Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych
• drzwi zewnętrzne
• drzwi/bramy w garażach ogrzewanych
8) Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)

W razie pytań prosimy o kontak telefoniczny bądź emailowy. Zakładka KONTAK